Tisztelt Andráshidaiak!

Nehéz éveket él meg hazánk, s a nagyvilág is. A gazdasági körülmények elnehezüléséből egy országnak sem könnyű kilábalnia. Magyarország az elmúlt években igyekezett a problémákon úrrá lenni, s ennek részeként szeretett városunk is sok lépést tett a javítás szándékával. A fejlődés kézzel fogható Andráshidán is.


A városrészünk egyre szebb, s egyre fontosabb szerepet játszik a város életében. Nem véletlen, hogy sokan választják lakóhelyüknek, s a sikeresség a közösségi, gazdasági életén túl a köznevelés területeit, óvodánkat, iskolánkat is jellemzi. Sokan választják gyermekük számára a helyi intézményeket, ahol igyekszünk mindent megtenni, hogy a szülők, családok jó kezekben, s biztonságban érezhessék gyermekeiket.

Az idei év nagy változásokat hozott az Öveges József ÁMK életében. A köznevelési törvény változásainak megfelelően intézményünk 2013. január 1-től nem általános művelődési központként, hanem három külön intézményként működik tovább. Az iskola új neve: Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola. A szétválást nagyon sajnáljuk, de mindent megteszünk, hogy együtt, közösen szolgáljuk az andráshidai közösséget és a környező településeket. Minden évben így év vége felé számot vetünk, mit is tettünk, hová jutottunk? Az iskola diákjai, pedagógusai, dolgozói közös munkával, sokat dolgoztak azért, hogy a családias légkört fenn-tartva eredményes nevelés-oktatás valósuljon meg az intézményben. Gyermekeink sikert sikerre halmozva tették le névjegyüket városunkban, a megyében, de országszerte is. Színes programjaink, mint például a hagyományőrző-, környezetvédelmi és sport-rendezvények, valamint az ünnepi megemlékezések hozzájárultak gyermekeink egészséges, hazafias neveléséhez. Az iskola karitatív tevékenységeit folytattuk, igyekeztünk ott s akkor segíteni, ahol kellett. Jól sikerült a tavaszi „Nemzedékek kézfogása – Jótékonysági gála” rendezvényünk, amely lehetőséget adott diákjainknak a fellépésre, az éves munkájuk bemutatására, s a felajánlott adománnyal bajba jutott családokon tudtunk segíteni. Decemberben az adventi vásár bevételéből a nehéz helyzetben levő gyermektársaikat segítették diákjaink, osztályaink. Az anyagi felajánlások segítségével közel harminc gyermek vehetett rész a budapesti „Mosolyt az arcokra, melegséget a szívekbe” jótékonysági gyermekrendezvényen. Az elmúlt évben hagyományaink alapján csinosítottuk iskolánk és egész Andráshida környezetét. A példamutatás által lát-hatóan szebbé, tisztábbá vált településrészünk. Mindig igyekszünk jó kapcsolatot ápolni a hozzánk járó gyermekek családjaival, a civil szervezetekkel, a környéken lakókkal. Úgy gondoljuk, hogy a közös rendezvények, az egymás segítése által kialakult élő kapcsolat példaértékű mások számára is. Köszönöm mindenkinek a segítségét, s kérem, ahogy eddig, ezután is segítsék munkánkat. Domján István igazgató Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola