Óvodánk programja gyermekközpontú

Mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött. A nagy változások óvodánkat sem kerülték el. Az intézményi átszervezéseknek köszönhetően megszűntünk az Öveges József ÁMK óvodájaként működni.


2013. augusztus 1-jétől a Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda Andráshidai Tagóvodája lettünk. Fájdalmas volt a szakítás, mert egy nagyon jól működő intézménytípusnak voltunk a részesei. Szinte egy családként éltünk és dolgoztunk évek óta. A közös sikerek arra ösztönöztek minket, hogy az átszervezés ellenére a kialakult jó dolgokat tovább vigyük és a gyerekek semmiben ne szenvedjenek hiányt. Az iskola és az óvoda most is egymás segítői, dolgozói mindent megtesznek a gyermeki lélek kibontakoztatásáért.

ovi-2A városban egyedül a mi óvodánk él a Jégcsarnok adta lehetőséggel. Heti rendszerességgel 32 gyermeket viszünk korcsolyázni, mely jó hatással van a gyermekek fejlődésére. Erősödik állóképességük, kitartásuk, küzdeni akarásuk, fejlődik a mozgáskoordinációjuk. Nemzeti értékeink egyik legnagyobb kincse a magyar néptánc. A néptánc és a ritmus, gyógyító, szívet-lelket üdítő erő. HELSA Kft. 50 000Ft-os alapítványi támogatásának köszönhetően tovább folytatódhat a néptánc oktatás is óvodánkban, 39 gyermek örömére ingyenesen tudjuk megszervezni minden héten kettő csoportban. Régen mindenki énekelt, a stressz, a bánat, az öröm hatására felgyülemlett feszültségek ily módon történő levezetéséről tanúskodnak az énekek szövegei. A tánc és a játékok során az introvertált gyerekek kinyílnak, az extrovertált gyerekek megtanulnak együttműködni. A tánc egyfajta egészséges önbizalmat alakít ki, és szabályoz. Részt veszünk a ?Bozsik programban? ovis foci néven. 17 gyermekünk heti kettő alkalommal az iskola tornatermében ismerkedhet a foci technikájával és szabályaival. Továbbra is van lehetőség a hitoktatásra, idén 10 kisgyermek részese a csütörtöki beszélgetéseknek. ovi-1Óvodánk programja gyermekközpontú, mert valljuk, hogy céljainkat a gyermek szükségleteinek, tevékenységeinek, és képességeinek figyelembevételével, a gyermek egyedi vonásaiból, egyéni adottságaiból kiindulva lehet megvalósítani. A nevelés folyamatában minden életszakaszban és tevékenységformában szüksége van a gyermeknek a felnőtt, az óvodapedagógus támogatására, amellyel segíti mind az iskolai, mind az életfeladatokra való felkészülését.