ZVMKK Andráshidai Művelődési Ház

Amikor a tudás terjed,
Őszinte az akarat,
Amikor az akarat őszinte,
A józan ész uralkodik
Amikor a józan ész uralkodik,
Kiművelt az egyén.

Amikor az egyén kiművelt,
összhangban él a közösség.
Amikor a közösség összhangban él,
Jól kormányozható az ország.
Amikor az ország jól kormányozható,
Békesség honol mindenütt.

/Konfucius/

Andráshida művelődésének története régi időkre tekint vissza, mindenkori életéhez hozzátartozott a művelődés, szórakozás, a szabadidő kulturált eltöltése.

Városrészünkön a ?90-es évekig önálló kultúrház működött, majd 1998-ban létrejött a nevelési, oktatási és közművelődési feladatokat magában foglaló Öveges József Általános Művelődési Központ. 2013. augusztus 1-től a Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja és Könyvtára Andráshidai Művelődési Ház néven működünk.

A helyi társadalomban az egyén és a csoportok igényei, érdekei és értékei a legfontosabbak. A közösség tradíciókat őriz, ideológiákat képvisel, melyek a felnövekvő nemzedék számára is értékek.

Elődeink éppúgy feladatuknak érezték a tanítás mellett a hagyományok ápolását, éltetését, továbbadását, különböző programok, rendezvények lebonyolítását, mint napjainkban, annál is inkább, mivel környezetünkben is az évek során folyamatosan igény mutatkozott és mutatkozik ma is a monoton dolgos hétköznapok mellett a kikapcsolódásra, együttlétekre, szórakozásra, ismereteink gyarapítására.

Ezen igények felkeltésére és kiszolgálására hivatott intézményünk, amely bármely helyen is működött, lehetőséget adott és ad azóta is a művelődésre, a nemzeti és egyetemes kulturális örökség javaihoz való hozzájutásra a fiatal, felnőtt- és idős korosztály számára egyaránt, mely javítja a polgárok és helyi közösségek életminőségét.

Kínálatunkkal próbáljuk a helyi művelődési palettát minél színesebbé tenni, közművelődési tevékenységünk során legfontosabb érték a közösség.

Olyan társadalomban élünk, amelyben mindent meghatároz a pénz, a pénz utáni hajsza, mely mellett az igazi emberi értékek, a művelődési igények és szokások is átalakulnak, nem mindig pozitív irányba. A mindennapi létezésért vívott harcban eltompulnak az érzések, a szép, a jó iránti vágyunk, a kultúra is leértékelődik, igénytelenné, a pénz kiszolgálójává válik. Nehéz ilyen helyzetben igazi értéket közvetíteni, teremteni. Ám rohanó világunkban mégis meg kell állnunk egy-egy pillanatra, hogy pihenjünk, szórakozzunk, közösségi élményekből töltekezzünk.

A művelődési ház alapvető küldetése a kultúraközvetítés, amely egyrészt mindenki feladata, hiszen ez az emberré válás útja, így adja tovább a közösség a tudását, de a szakember feladata is, hogy lehetőség nyíljon minden korosztály kulturális, művelődési igényének kielégítésére óvodától az idős korig.

Szeretnénk elérni, hogy a helyi közösségi munka a személyes kibontakozásnak, az ismeretek megszerzésének, a képességek bővítésének is forrása legyen, előnyben részesítve a kezdeményező- és alkotókészséget, lehetővé téve, hogy az emberek inkább cselekvők, mint felhasználók és fogyasztók legyenek.