Az Andráshidai idősek klubja

A településrészen 23 éve működik az Andráshidai Idősek Klubja, mely a Zalaegerszegi Gondozási Központ nappali ellátást
nyújtó intézménye. Feladata a szabadidő kulturált, tartalmas eltöltésének, a közös élmények megélésének biztosítása, a magány oldása, a klubtagok érdeklődésének megfelelően előadások (orvosi, kulturális, közérdekű témájú) programok szervezése, ügyintézés segítése.
Amennyiben az ellátott igényli, étkeztetés igénybevételére is lehetőség nyílik. Jó kapcsolatot ápolunk a Nefelejcs Klub tagjaival, az Öveges iskolával és óvodával. Az odajáró gyermekek rendszeres szereplői rendezvényeinknek, de időseink is részt vesznek minden közös rendezvényen, akár iskolai, akár településrészi programról van szó.
Közös programjaink a klubban a kézimunka, dalolás, élénk beszélgetés, torna, játékos vetélkedők, kedvezményes vásárlási lehetőségek. Heti rendszerességgel szentmise is van az intézményben. Minden évben kirándulás is színesíti programjainkat. Ebben az évben Máriagyűd- Segesd- Szigetvár útvonalon jártunk, ahol a klubtagokon kívül a városrészben élők közül is volt, aki velünk tartott.
Csatlakoztunk mások által szervezett kiránduláshoz is. Továbbra is várjuk intézményünkbe azokat az érdeklődő nyugdíjasokat,
akik szívesen tartoznának a mi családias közösségünkhöz.
Rendszeres látogatónk és támogatónk Sümegi László önkormányzati képviselő úr, akinek ezúton is szeretnénk megköszönni támogatását, melyet programjainkhoz nyújtott.